تاريخ : دوشنبه ۹ شهریور۱۳۸۸ | 11:38 | نویسنده : علیرضا چوپان
ورزشکاران باستانی زورخانه گرمسیر.تفت

ورزشکاران باستانی زورخانه گرمسیر.تفت

------------------------------------------------------

زورخانه پوریای ولی.تفت

زورخانه پوریای ولی.تفت

------------------------------------------------------

زورخانه گرمسیر.تفت

زورخانه گرمسیر.تفت

------------------------------------------------------

ورزشکاران باستانی.تفت

ورزشکاران باستانی.تفت

------------------------------------------------------

جمعی از ورزشکاران باستانی.تفت

جمعی از ورزشکاران باستانی.تفت

------------------------------------------------------

 تاريخ : دوشنبه ۹ شهریور۱۳۸۸ | 11:23 | نویسنده : علیرضا چوپان
نخل گردانی.حسینیه شاه ولی.1345هـ ش.تفت

نخل گردانی.حسینیه شاه ولی.1345هـ ش.تفت

------------------------------------------------------

عاشورا.1335هـش.تفت

عاشورا.1335هـش.تفت

------------------------------------------------------
 
عاشورا.1335هـش.تفت

عاشورا.1335هـش.تفت

------------------------------------------------------

عاشورا.1335هـش.تفت

عاشورا.1335هـش.تفت

------------------------------------------------------

عاشورا.1335هـ ش.تفت

عاشورا.1335هـش.تفت

------------------------------------------------------

نخل گردانی.حسینیه شاه ولی.1345 هـ ش.تفت

نخل گردانی.حسینیه شاه ولی.1345 هـ ش.تفت

------------------------------------------------------

عاشورا.حسینیه شاه ولی.1335هـ ش.تفت

عاشورا.حسینیه شاه ولی.1335هـ ش.تفت

------------------------------------------------------

حسینیه گرمسیر.تفت

حسینیه گرمسیر.تفت

حسینیه گرمسیر.تفت

حسینیه گرمسیر.تفت

------------------------------------------------------

نخل گردانی.حسینیه شاه ولی.تفت

نخل گردانی.حسینیه شاه ولی.تفت

نخل گردانی.حسینیه شاه ولی.تفت

-----------------------------------------------------
 
نخل قدیم.حسینیه شاه ولی.تفت

نخل قدیم.حسینیه شاه ولی.تفت

-----------------------------------------------------

حسینیه شاه ولی.تفت

حسينيه شاه ولی.تفت

-----------------------------------------------------

تکیه حسینیه شاه ولی.سال 1335.تفت

تکیه حسینیه شاه ولی.سال 1335.تفت

-----------------------------------------------------

ستون یادبود.میدان شاهولی(امام).تفت

ستون یادبود.میدان شاهولی(امام).تفت

-----------------------------------------------------

عاشورا.حسینیه شاه نعمت الله ولی.تفت

عاشورا.حسينيه شاه نعمت الله ولي.تفت

حسينيه شاه نعمت الله ولي.تفت

-----------------------------------------------------

عاشورا.1356 هـ ش.تفت

-----------------------------------------------------

عاشورا.حسینیه شاه نعمت الله ولی.1330 هـ ش.تفت

-----------------------------------------------------تاريخ : دوشنبه ۹ شهریور۱۳۸۸ | 11:16 | نویسنده : علیرضا چوپان
باستانی کاران.جشن چهارم آبان.ورزشگاه آزادی(باغ مورتین).تفت

باستانی کاران.جشن چهارم آبان.ورزشگاه آزادی(باغ مورتین).تفت

جشن چهارم آبان.تفت

ورزشگاه آزادی(باغ مورتین).جشن چهارم آبان.تفت

عکس فوق رژه دانش آموزان دبستان شیرین را در مراسم جشن چهارم آبان به تصویر می کشد.تاريخ : دوشنبه ۹ شهریور۱۳۸۸ | 11:6 | نویسنده : علیرضا چوپان
دبستان کاظمی.تفت

دبستان کاظمی.تفت

 

دبستان کاظمی.تفت

------------------------------------------------------

مدرسه شاهپور(دبستان امام).1347.تفت

مدرسه شاهپور(دبستان امام).1347.تفت

------------------------------------------------------

معلمین مدرسه شاهپور(دبستان امام).1347.تفت

معلمین مدرسه شاهپور(دبستان امام).1347.تفت

------------------------------------------------------

دبیرستان ششم بهمن(شهید صدوقی).تفت

دبیرستان ششم بهمن(شهید صدوقی).تفت

------------------------------------------------------

مدرسه شاهپور(دبستان امام).سال1348.تفت

مدرسه شاهپور(دبستان امام).سال1348.تفت  • دانلود فیلم